Privacyverklaring Formafoam B.V.

 

Identiteit:

De organisatie identificeert zichzelf als Formafoam B.V.

Formafoam B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  14029837.

 

Functionaris Gegevensbescherming:

Formafoam B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn: Jesse.Frans@formafoam.nl

 

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Formafoam B.V. verwerkt persoonsgegevens  op basis van de grondslag “uitvoering overeenkomst” alsmede de grondslag “noodzakelijk voor gerechtvaardigde belangen”.  Formafoam B.V. verwerkt uitsluitend die gegevens van betrokkenen die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren dan wel ten behoeve van het gerechtvaardigd belang.

 

Verzamelen en beheren van persoonsgegevens:

Formafoam B.V. verzamelt en beheert persoonsgegevens van:

Opdrachtgevers, incl. aanvragers van informatie en/of offertes

Vaste en tijdelijke medewerkers

Sollicitanten

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Nooit langer dan strikt noodzakelijk, maar afhankelijk van het type gegevens en de eisen uit contracten of wetgeving.

 

Niet verstrekken persoonsgegevens:

Wanneer partijen bij een overeenkomst  de gevraagde gegevens weigeren te verstrekken, resulteert dit in het niet kunnen leveren van de diensten van Formafoam B.V. Gevraagde persoonsgegevens moeten worden verwerkt om de dienst te kunnen verlenen en aan de contractuele eisen van klanten te kunnen voldoen. Formafoam B.V. kan anders de overeenkomst niet nakomen.

 

Rechten van betrokkenen:

Het verzamelen en beheren van deze gegevens geschiedt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat voor de betrokkenen in grote lijnen op het volgende neerkomt:

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of verzameld. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor dit doel, en ze worden niet doorgegeven, beschikbaar gesteld of verkocht aan derden. Wel kunnen derden uw gegevens in onze opdracht verwerken, maar dan zijn alle waarborgen van de AVG onverminderd van kracht.

Formafoam B.V. sluit dan met deze derde een verwerkersovereenkomst.

 

U hebt het recht op inzage, correctie en of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor schriftelijk contact op met de functionaris gegevensbescherming via mail: Jesse.Frans@formafoam.nl

 

Toestemming:

Aangezien Formafoam BV geen gegevens verwerkt voor doeleinden anders dan overeengekomen met de klanten/afnemers dan wel ten behoeve van haar eigen personeelsadministratie heeft zij geen toestemming nodig van klanten/afnemers en werknemers/sollicitanten om hun gegevens te mogen verwerken.

De klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het  leveren van een dienst en de facturatie daarvan. In dit kader hoeft Formafoam B .V. geen aantoonbare toestemming te hebben voor het verwerken van de gegevens.

De persoonsgegevens van werknemers en sollicitanten worden slechts gebruikt ten behoeve van de personeelsadministratie.

 

Contactgegevens:

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die Formafoam B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

 

Formafoam B.V.

Heirweg 5

6121 JP Born

info@formafoam.nl

tel: 046-4853300

 

Klachten:

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Formafoam B.V., neem dan contact op met Formafoam BV via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht.