1 2 Foam fascination

Fascinerend schuim

De dichtheid,
of het soortelijk gewicht wordt uitgedrukt in kg/m3 en geeft aan hoe zwaar een blok schuim van 1x1x1 m weegt.
De dichtheid kan worden gezien als het kenteken om schuimen te onderscheiden, de andere eigenschappen hangen er grotendeels van af.

We produceren schuimen in soortelijke gewichten van 17 tot 60 kg/m3 voor vele toepassingen.
dichtheid

De hardheid
De stramheid is de 2e belangrijke eigenschap van PU zachtschuim. Het is bv voor matrassen en zitmeubelen essentieel dat het schuim het lichaam volledig ondersteunt
Een te zacht schuim zal in het slechtste geval het lichaam absoluut niet ondersteunen terwijl een te hard schuim geen enkel gevoel van comfort biedt. Natuurlijk speelt de dikte van het schuim ook een rol. Het samenspel tussen hardheid en dikte van het schuim enerzijds en de onderbouw anderzijds hebben een wezenlijk belang.
De hardheid wordt in laboratoria gemeten. Daarbij wordt de kracht bepaald die nodig is  om een op bepaalde maten gesneden stuk schuim in te drukken tot 25, 40 en 65% van zijn oorspronkelijke hoogte. Verschillende hardheidsgraden staan ter beschikking om het hoogst mogelijke comfort te bieden.
hardheid
  
De veerkracht
Deze draagt in grote mate bij tot het comfort en wordt vaak in procenten uitgedrukt. 
Om de veerkracht te bepalen laat men een stalen knikker vallen op het schuim en meet daarbij hoe hoog de knikker terugspringt, Een veerkracht van 70 % betekent dus dat tijdens de proef de knikker terugspringt tot 70 % van de beginhoogte.
Onze Eucaflex-kwaliteiten bereiken gemiddeld een veerkracht van 40% tot 50%. Onze Eulastic HR een veerkracht van 50 tot 60 %.
veerkracht

  
De comfortindex
Het schuim moet het gewicht van een persoon kunnen dragen en zich aan de bewgingen van het lichaam aanpassen. Met andere woorden: bij toenemende druk op het schuim mag men verwachten dat de uitgeoefende druk zo gelijkmatig mogelijk wordt opgevangen.
In de laboratoria bepalen we deze waarde door de drukkracht te meten die nodig is om het schuim op 65 respectievelijk 25% van zijn oorspronkelijke hoogte samen te drukken. De verhouding tussen deze 2 indrukkingskrachten geeft de comfortindex.
De komfortindex van onze EUCAFLEX standaardkwaliteiten bedraagt +/- 2 en +/- 3 voor onze EULASTIC HR-kwaliteiten. Hoe hoger deze komfortindex, hoe beter het schuim het lichaam steunt.
Komfort

  
De duurzaamheid
Het is vanzelfsprekend dat de genoemde eigenschappen over een langere periode bewaard moeten blijven ook bij intensief gebruik. Er staan verschillende methodes ter beschikking om dit te testen. Men spreekt over een statische vermoeiingstest wanneer het schuim gedurende een lange periode wordt belast en over een dynamische vermoeingstest wanneer het schuim herhaaldelijk wordt ingedrukt.
Dit wordt bij ons uitvoerig getest en derhalve leveren we schuimen met lange duurzaamheids- en vermoeingseigenschappen.
duurzaamheid

  
De brandveiligheid
Het is zeer belangrijk het brandgedrag van de meubilering in zijn geheel (het volledig afgewerkte produkt) te beoordelen. De studies over het brandgedrag van zitmeubelen spitst zich toe op de ontvlambaarheid door kleine ontstekingsbronnen zoals een brandende sigaret of een kleine open vlam. De grootste oorzaak van branden die ontstaan is het onvoorzichtig omgaan met rokersmateriaal.
Onze Eulastic HR kwaliteiten vertonen door hun chemische structuur betere brandvertragende eigenschappen dan de meeste Eucaflex kwaliteiten.
Brennbarkeit